fungsi gagang stempel kayu

Gagang stempel kayu berfungsi sebagai pegangan untuk memudahkan penggunaan stempel pada bahan yang akan distempel. Dengan gagang stempel kayu, pengguna dapat menekan stempel dengan kuat dan mudah untuk menghasilkan cap yang jelas pada media yang diinginkan. Selain itu, gagang stempel kayu juga berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan perangko stempel sehingga perangko dapat dipindahkan dengan mudah dari stempel satu ke stempel lainnya. Gagang stempel kayu juga dapat dicetak dengan desain yang sesuai dengan keinginan pengguna, sehingga stempel menjadi lebih personal dan unik.